Letselschaden

Bij een letselschade kan uw leven drastisch veranderen. Van het ene op het andere moment kunt u worden geconfronteerd met problemen op medisch, sociaal en juridisch gebied.

Mr. G.A. Nandoe Tewarie kan u op de juiste wijze bijstaan bij een;

  • letselschade als gevolg van een verkeersongeval
  • letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval
  • letselschade als gevolg van een medische fout

Het letsel kan immers van invloed zijn op uw gezondheid en uw dagelijks functioneren waardoor de gevolgen voor u en uw omgeving (gezin) erg groot kunnen zijn. Ook kan het voorkomen dat u niet direct hinder ondervindt, maar juist in de toekomst hinder zult gaan ondervinden van uw letsel. Het inschakelen van letselschadeadvocaat Mr. G.A. Nandoe Tewarie vanaf het begin van de klachten is wenselijk en is vaak kosteloos. Als de aansprakelijkheid van het ongeval wordt erkend, worden vaak ook de in redelijkheid gemaakte advocaatkosten vergoed door de aansprakelijke partij/verzekeraar.

Bij letselschaden geeft een vergoeding van de schade in een geldbedrag echter nooit voldoende compensatie voor blijvende schade aan de gezondheid. Het vaststellen van geleden en toekomstige schade is een complexe kwestie. Daarom is het noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk betrekt bij de behandeling van uw zaak. Dit biedt ons de mogelijkheid om u goed voor te lichten over het innemen van juridische standpunten en het vergaren van bewijzen. Dit is belangrijk nu de afwikkeling van een letselschade gemiddeld drie jaar duurt, omdat er vaak pas dan sprake is van een medische eindsituatie. Mr. G.A. Nandoe treedt in letselschaden alleen op voor slachtoffers.

Mr. G.A. Nandoe Tewarie heeft jarenlange ervaring met het behandelen van letselschaden en het indienen van schadeclaims. Ik werk met vaste professionele medische adviseurs en laat mij indien noodzakelijk bijstaan door de juiste experts. Voor meer informatie over het behandelen van letselschaden kunt u bellen met het kantoor 071- 515 58 43 of het contactformulier invullen voor een afspraak. Indien gewenst kunt u worden teruggebeld.